Оприлюднення проектів регуляторних актів 2020

У К Р А Ї Н А

ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

СОРОК ДРУГА  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  09.04.2020 року                                                                     

смт. Велика Писарівка

 

Про  проект  рішення  «Про

встановлення ставок місцевих

податків і зборів  та запровадження ставок

туристичного збору по  Великописарівській  селищній раді  на 2021 рік»

 

Відповідно до п. 24, 35 ч. 1 ст. 26 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 7, п. 10.2 ст. 10, п. 12.3 – 12.5 ст. 12, ст.ст. 269 – 287 Податкового Кодексу України, Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,рекомендацій постійної депутатської комісії Великописарівської селищної ради з питань планування бюджету і фінансів,   селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на 2021 рік на території Великописарівської селищної ради місцеві податки і збори :

- для першої групи платників єдиного податку – у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

- для другої групи платників єдиного податку – у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2. Проводити справлення єдиного податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності у відповідності  Положення, затвердженим рішенням 17 сесії7 скликання від 07.06.2017 року.

3. Запровадити  на території Великописарівської селищної ради туристичний збір на 2021 рік, а саме:  встановити ставку для платників туристичного збору з 01.01.2021 у розмірі 0,5 відсотка для внутрішнього туризму та 1,0 % в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 01 січня звітного ( податкового) року до бази справляння збору, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення,визначеної п.3.1 Положення.

 

4.  Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору на території Великописарівської селищної ради згідно з додатком.

5.  Нараховані суми туристичного збору платниками у повному обсязі перераховуються до бюджету Великописарівської селищної ради та зараховуються відповідно до норм Бюджетного кодексу України.

6.Всі питання не врегульовані цим рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючого законодавства України.

7.Доручити  секретарю  селищної   ради  Мохонько  С.І. забезпечити оприлюднення рішення Великописарівської селищної ради „Про встановлення  ставок  місцевих податків і зборів  та запровадження ставок туристичного збору  по Великописарівській  селищній раді на 2021 рік” на сайті  Великописарівської  селищної ради протягом 5 робочих днів

 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря ради С.І.Мохонько.

 

 

Селищний голова                                                                Леонід   Клизуб                                                           

 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення Великописарівської

   селищної  ради

     42 сесія 7 скликання

        від  09.04.2020

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати туристичного збору

на території Великописарівської  селищної  ради

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору (далі у тексті –

Положення) визначає правові засади його справляння у відповідності до Податкового кодексу України.

1.2. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.

1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами, які платниками туристичного збору, та контролюючими органами.

 

 1. Платники збору

 

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію  Великописарівської ради та отримують (споживають) послуги  з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території  Великописарівської селищної ради;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі  заклади.

 

 1. База справляння збору

 

3.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених пунктом 5.1. цього Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

3.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

 

 1. Ставка збору

4.1. Ставка встановлюється у розмірі 0,5 відсотка для внутрішнього туризму та 1,0 % в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 01 січня звітного ( податкового) року до бази справляння збору, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення, визначеної пунктом 3.1. цього Положення.

 

 1. Податкові агенти

 

5.1. Справляння туристичного збору здійснюється:

а) адміністраціями  гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються Великописарівською  селищною радою справляти збір на умовах укладеного договору.

 

 1. Особливості справляння та порядок сплати збору

 

6.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

6.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу згідно з вимогами статті 63 Податкового кодексу України.

6.3. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, до бюджету Великописарівської селищної ради за місцезнаходженням податкових агентів.

6.4. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 1. Контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства

7.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння туристичного збору на території Великописарівської  селищної ради здійснюють відповідні контролюючі органи.

7.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при обчисленні та сплаті туристичного збору податкові агенти несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 Секретар   ради                                                                  С.І. Мохонько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

СОРОК ДРУГА  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  09.04.2020 року                                                                     

смт. Велика Писарівка

 

Про проект рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку по Великописарівській селищній раді на 2021 рік»

 

Відповідно до п. 24, 35 ч. 1 ст. 26 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 7, п. 10.2 ст. 10, п. 12.3 – 12.5 ст. 12, ст.ст. 269 – 287 Податкового Кодексу України, Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Постанови Кабінету Міністрів України  від 24.05.2017 № 483 „Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”, технічної документації з нормативно грошової оцінки земель смт.Велика Писарівка, технічної документації з нормативно грошової оцінки земель населеного пункту Великописарівської селищної ради с.Пономаренки затвердженої рішенням 23 сесії 7 скликання від 16.05.2018 року, рекомендацій постійної депутатської комісії Великописарівської селищної ради з питань агропромислового комплексу, промисловості, транспорту, зв’язку, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Встановити на території Великописарівської селищної ради Великописарівського району Сумської області:

 1. ставки земельного податку згідно з додатком 1;
 2. пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2.Подати Проект рішення Великописарівської селищної ради «Про встановлення ставок  та пільг із сплати земельного податку по Великописарівській селищній раді на 2021 рік», аналіз регуляторного впливу та експертний висновок постійної комісії  з питань планування бюджету та фінансів селищної ради до уповноваженого органу щодо здійснення державної регуляторної політики для підготовки пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.

3.Всі питання не врегульовані цим рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючого законодавства України.

4.Доручити  секретарю  селищної   ради  Мохонько  С.І.:

 4.1.Забезпечити розміщення повідомлення про оприлюднення Проекту рішення  Великописарівської селищної ради з метою одержання зауважень і пропозицій до нього від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  на веб - сайті селищної ради. 

4.2.Забезпечити оприлюднення Проекту рішення Великописарівської селищної ради «Про встановлення ставок  та пільг із сплати земельного податку по Великописарівській селищній раді на 2021 рік» на офіційному сайті  Великописарівської  селищної ради протягом 5 робочих днів з дня опублікування повідомлення про оприлюднення проекту.

 5. Встановити, що строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції становить 1 (один) місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря ради Мохонько С.І.

 

 

 

Селищний  голова                                                               Леонід Клизуб                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Додаток 1

  до рішення Великописарівської селищної ради 42 

  сесія 7 скликання від 09.04.2020 року

 

 

СТАВКИ
земельного податку

Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року.

 

Населені пункти, на які поширюється дія рішення Великописарівської селищної ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

5900000000

5921200000

5921255100

смт.Велика Писарівка Великописарівського району Сумської області

5900000000

5921200000

5921255101

с. Пономаренки Великописарівського району Сумської області

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

1

0,3

1

0,3

01.02

Для ведення фермерського господарства4

1

0,3

1

0,3

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

1

0,3

1

0,3

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

1

0,3

 1

0,3

01.05

Для індивідуального садівництва4

1

0,3

 1

 0,3

01.06

Для колективного садівництва4

1

0,3

 1

 0,3

01.07

Для городництва4

1

0,3

 1

 0,3

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0,5

0,3

0,3

0,3

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

0,5

0,3

0,3

0,3

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

0,5

0,3

0,3

0,3

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

0,5

0,3

0,3

0,3

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

 

 

 

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

0,5

0,3

0,3

0,3

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,1

0,03

0,1

0,03

02.02

Для колективного житлового будівництва4

0,1

0,03

0,1

0,03

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,1

0,03

0,1

0,03

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,1

0,03

0,1

0,03

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,1

0,03

0,1

0,03

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,1

0,03

0,1

0,03

02.07

Для іншої житлової забудови 

0,1

0,03

0,1

0,03

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1

0,03

0,1

0,03

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

0,00

0,00

0,00

0,00

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

0,00

0,00

0,00

0,00

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

0,00

0,00

0,00

0,00

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

0,00

0,00

0,00

0,00

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

0,00

0,00

0,00

0,00

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

0,00

0,00

0,00

0,00

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1

1

1

1

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

1

1

1

1

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

1

1

1

1

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

1

1

1

1

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

1

1

1

1

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1

1

1

1

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

1

1

1

1

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

 

 

 

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

1

1

1

1

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1

1

1

1

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

1

1

1

1

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

1

1

1

1

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

1

1

1

1

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

1

1

1

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

1

1

1

1

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

1

1

1

1

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

1

1

1

1

04.08

Для збереження та використання заказників

1

1

1

1

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

1

1

1

1

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

1

1

1

1

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

1

1

1

1

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

1

1

1

1

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

1

1

1

1

06.03

Для інших оздоровчих цілей

1

1

1

1

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1

1

1

1

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

1

1

1

1

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

1

1

1

1

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

1

1

1

1

07.04

Для колективного дачного будівництва 

1

1

1

1

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1

1

1

1

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

1

1

1

1

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

1

1

1

1

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

1

1

1

1

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1

1

1

1

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

1

1

1

1

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

1

1

1

1

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1

1

1

1

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

1

1

1

1

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

1

1

1

1

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

1

1

1

1

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

1

1

1

1

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

1

1

1

1

10.06

Для сінокосіння

1

1

1

1

10.07

Для рибогосподарських потреб

1

1

1

1

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

1

1

1

1

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

1

1

1

1

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

1

1

1

1

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

1

1

1

1

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1

1

1

1

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

1

1

1

1

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

1

1

1

1

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

1

1

1

1

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

1

1

1

1

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1

1

1

1

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

1

1

1

1

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

1

1

1

1

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

1

1

1

1

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

1

1

1

1

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

1

1

1

1

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

1

1

1

1

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

1

1

1

1

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

1

1

1

1

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

1

1

1

1

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1

1

1

1

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

1

1

1

1

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

1

1

1

1

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

1

1

1

1

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1

1

1

1

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

1

1

1

1

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

1

1

1

1

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1

1

1

1

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

1

1

1

1

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

1

1

1

1

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

1

1

1

1

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

1

1

1

1

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

1

1

1

1

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

1

1

1

1

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

1

1

1

1

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1

1

1

1

16

Землі запасу

1

1

1

1

17

Землі резервного фонду

1

1

1

1

18

Землі загального користування4

1

1

1

1

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1

1

1

1

Секретар ради                                                                                             С.І.Мохонько

                                                             Додаток 1.1

  до рішення Великописарівської селищної ради 42 

  сесія 7 скликання від 09.04.2020 року

СТАВКИ
    земельного податку

1. Ставки земельного податку по смт Велика Писарівка для земель житлової і гаражної забудови – 0,03% від нормативно – грошової оцінки земель за 1 га

 

№ зони

Ціна за 1 га.

(грн.)

                                Вулиці

 

І

 

486,87

Незалежності, Ярослава Мудрого, Шевченка, провулок. Миру, провулок. Шкільний,  Шкільна,  Кобзарська Коцюбинського, з №12 по №20а, Грайворонська, з №22 по №28, з №23 по №37, Грушевського, з №2 по №8а, з №1 по №5, Івана Середи, з №2 по №46 з №1 по №5.

 

ІІ

 

438,57

Вишнева, Краснянка, Івана Середи, провулок Праці, Кармелюка, Набережна, Коцюбинського, Набережна, провулок Східний, Горького, Івана Франка, Чернишевського, Пушкінська, Молодіжна, Грайворонська, Московська, з № 5 по № 19, з № 2 по № 56, Садова, провулок Глінки, Кантемирівська, 40 років Перемоги, Заводська, Польова, Харківська, Грушевського, провулок Дружби, провулок Змагання, Охтирська, з № 2 по № 22, з № 1 по №5, Слобідська, з № 2 по №6, з № 1 по № 3,Новостроївка, з № 2 по № 8, з № 1 по № 1б, Київська, Фурсова.

ІІІ

366,15

 Горького, з № 57 по № 129, з № 36 по № 128.

ІV

382,23

Московська з №21 по № 165 та з № 58 по № 178 .

V

398,34

Охтирська з №7  по № 41 та з № 24 по № 100, Лесі Українки, Новостроївка, Слобідська, з № 8 по № 172 та з № 5 по № 167, Сумська з № 1 по № 7, Острівська.

VI

370,17

Єгора Мовчана, Північна,  Сумська з № 2 по № 36, Гоголя з № 1 по № 31.

VII

317,85

Гоголя з № 33 по № 99.

 

 • для ріллі, пасовищ, сіножаті, багаторічні насадження, для ведення садівництва за 1га – 0,3% від нормативно – грошової оцінки земель

Шифр агро групи

Ціна за 1 га.

(грн.)

Перелік вулиць

53 д

100,40

Незалежності, Ярослава Мудрого, Шевченка, провулок. Миру, провулок. Шкільний,  Шкільна,  Кобзарська Коцюбинського, Івана Середи, Вишнева,  провулок Праці, провулок Східний, Горького, Івана Франка, Чернишевського, Пушкінська, Молодіжна, Московська, провулок Глінки, Кантемирівська, 40 років Перемоги, Заводська, Польова, провулок Дружби, провулок Змагання, Київська, Фурсова, Єгора Мовчана.

53 е

110,64

Охтирська, Харківська.

133 в

61,47

Краснянка, Кармелюка, Набережна, Північна.

133 г

67,61

 Острівська, Гоголя.

133д

79,91

 Садова,  Грушевського, Грайворонська, Лесі Українки, Новостроївка.

121 г

81,96

Слобідська.

 • для сіножаті за 1 га:

по смт Велика Писарівка -  33,27 грн/га,

 

 • для ведення садівництва за 1 га :

по смт.Велика Писарівка – 163,64 грн/га,

 

 • для пасовищ за 1 га :

по смт.Велика Писарівка – 20,10грн/га,

СТАВКИ
    земельного податку

1.1 Ставки земельного податку по с. Пономаренки для земель житлової і гаражної забудови – 0,03% від нормативно – грошової оцінки земель за 1 га

 

№ зони

Ціна за 1 га.

(грн.)

                                Вулиця

 

І

 

100,26

Кленова

 

 • для ріллі, пасовищ, сіножаті, багаторічні насадження, для ведення садівництва за 1га – 0,3% від нормативно – грошової оцінки земель

Шифр агро групи

Ціна за 1 га.

(грн.)

Перелік вулиць

53 е

110,64

Кленова

 • для сіножаті за 1 га:

по смт Велика Писарівка -  39,67 грн/га,

 

 • для ведення садівництва за 1 га :

по смт.Велика Писарівка – 215,25 грн/га,

2.  Затвердити ставки земельного податку на землі за межами населеного пункту грошова оцінка яких не проведена: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та ОСГ смт.Велика Писарівка, с.Пономаренки – 88,28 грн. за 1 га.

 

 

Секретар ради                                                                                             С.І.Мохонько

 

 

 

 

 

                                                               Додаток 2

  до рішення Великописарівської селищної ради 42

  сесія 7 скликання від 09.04.2020 року

 

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1
 

Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

 

 

 

 

5900000000

5921200000

5921255100

смт.Велика Писарівка Великописарівського району Сумської області

5900000000

5921200000

5921255101

с. Пономаренки Великописарівського району Сумської області

 

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Фізичні особи – інваліди першої і другої групи;

 100

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

 100

Пенсіонери (за віком)

 100

Ветерани праці

 100

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

 100

Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 100

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи, організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

 100

Дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

 100

Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

 100

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

 100

Комунальні підприємства Великописарівської селищної ради

 100

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

 100

Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

 100

Бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

 100

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                             С.І.Мохонько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

СОРОК ДРУГА  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  09.04.2020 року                                                                     

смт. Велика Писарівка

 

Про  проект рішення « Про встановлення податку на нерухоме  майно, відмінне від  земельної ділянки   по  Великописарівській  селищній раді  на 2021 рік»

 

Відповідно до п. 24, 35 ч. 1 ст. 26 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 7, п. 10.2 ст. 10, п. 12.3 – 12.5 ст. 12, ст.ст. 269 – 287 Податкового Кодексу України, Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», технічної документації з нормативно – грошової оцінки земель смт Велика Писарівка та с. Пономаренки, рекомендацій постійної депутатської комісії Великописарівської селищної ради з питань планування бюджету і фінансів,   селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Встановити ставки податку для фізичних та юридичних осіб на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів житлової  та нежитлової нерухомості з 01.01.2021 (додаток   1 ).

 2. Встановити пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком (додаток 2).

 3.Проводити справлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Великописарівській селищній раді на 2021  рік  відповідно Положення затвердженого рішенням 17 сесії 7 скликання від 07.05.2017 року.

 4.Всі питання не врегульовані цим рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючого законодавства України.

5.Доручити  секретарю  селищної   ради  Мохонько  С.І. забезпечити оприлюднення рішення Великописарівської селищної ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по  Великописарівській  селищній раді на 2021 рік” на сайті  Великописарівської  селищної ради протягом 5 робочих днів.

6. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  планування бюджету та фінансів( голова  Бондар С.С.).

 

 

 

 

 

Селищний  голова                                                      Леонід   Клизуб                   

 

                                                                                      

 

 


Додаток 1

до рішення 42 сесії

7 скликання від

09.04.2020

 

                                                        СТАВКИ

     податку  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року.

Населені пункти, на які поширюється дія рішення Великописарівської селищної ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

5900000000

5921200000

5921255100

 Смт.Велика Писарівка, Великописарівського району Сумської області

5900000000

5921200000

5921255101

с.  Пономаренки, Великописарівського району Сумської області

 

 

 

    

 

 

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01.01.2021 року.

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3

зона4

11

Будівлі житлові

х

х

х

х

х

х

111

Будинки одноквартирні

х

х

х

х

х

х

1110

Будинки одноквартирні5

х

х

х

х

х

х

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,02

 

 

0,02

 

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,02

 

 

0,02

 

 

1110.3

Будинки садибного типу

0,02

 

 

0,02

 

 

1110.4

Будинки дачні та садові

0,02

 

 

0,02

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

0,02

 

 

0,02

 

 

1121

Будинки з двома квартирами5

0,02

 

 

0,02

 

 

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,02

 

 

0,02

 

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,02

 

 

0,02

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,02

 

 

0,02

 

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

х

х

х

х

х

х

1122.3

Будинки житлові готельного типу

х

х

х

х

х

х

113

Гуртожитки5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

х

х

х

х

х

х

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

х

х

х

х

х

х

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

х

х

х

х

х

х

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

х

х

х

х

х

х

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

х

х

х

х

х

х

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

х

х

х

х

х

х

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

х

х

х

х

х

х

12

Будівлі нежитлові

х

х

х

х

х

х

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

х

х

х

х

х

х

1211

Будівлі готельні

0,03

х

х

0,03

х

х

1211.1

Готелі

х

х

х

х

х

х

1211.2

Мотелі

х

х

х

х

х

х

1211.3

Кемпінги

х

х

х

х

х

х

1211.4

Пансіонати

х

х

х

х

х

х

1211.5

Ресторани та бари

0,5

 

 

0,5

 

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

х

х

х

х

х

х

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

х

х

х

х

х

х

1212.3

Центри та будинки відпочинку

х

х

х

х

х

х

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

х

х

х

х

х

х

122

Будівлі офісні

х

х

х

х

х

х

1220

Будівлі офісні5

х

х

х

х

х

х

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

0,5

х

х

0,5

х

х

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,5

 

 

0,5

 

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

х

х

х

х

х

х

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

х

х

х

х

х

х

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,5

 

 

0,5

 

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,5

 

 

0,5

 

 

123

Будівлі торговельні

0,5

 

 

0,5

 

 

1230

Будівлі торговельні

0,5

 

 

0,5

 

 

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,5

 

 

0,5

 

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

0,5

 

 

0,5

 

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,5

 

 

0,5

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,5

 

 

0,5

 

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,5

 

 

0,5

 

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,5

 

 

0,5

 

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,5

 

 

0,5

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

х

х

х

х

х

х

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

х

х

х

х

х

х

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0,5

х

х

0,5

х

х

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

х

 

 

х

х

х

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

х

х

х

х

х

х

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

х

х

х

х

х

х

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

х

х

х

х

х

х

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

х

х

х

х

х

х

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

х

х

х

х

х

х

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

х

х

х

х

х

х

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,5

 

 

х

х

х

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

0,125

 

 

0,125

 

 

1242.2

Гаражі підземні

х

 

 

х

 

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

х

 

 

х

 

 

1242.4

Навіси для велосипедів

х

 

 

х

 

 

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

х

 

 

х

х

х

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

х

 

 

х

х

х

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

х

 

 

х

х

х

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

х

 

 

х

х

х

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

1,5

 

 

х

х

х

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

х

 

 

х

х

х

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

1,5

 

 

х

х

х

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

1,5

 

 

х

х

х

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

1,5

 

 

х

х

х

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

х

 

 

х

х

х

1252.2

Резервуари та ємності інші

х

 

 

х

х

х

1252.3

Силоси для зерна

0,5

 

 

х

х

х

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0,5

 

 

х

х

х

1252.5

Склади спеціальні товарні

0,5

 

 

х

х

х

1252.6

Холодильники

0,5

 

 

х

х

х

1252.7

Складські майданчики

0,5

 

 

х

х

х

1252.8

Склади універсальні

0,5

 

 

х

х

х

1252.9

Склади та сховища інші5

0,5

 

 

х

х

х

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

х

х

х

х

х

х

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

х

х

х

х

х

х

1261.3

Цирки

х

х

х

х

х

х

1261.4

Казино, ігорні будинки

х

х

х

х

х

х

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

х

х

х

х

х

х

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

х

х

х

х

х

х

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї5

х

х

х

х

х

х

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

х

х

х

х

х

х

1262.3

Технічні центри

х

х

х

х

х

х

1262.4

Планетарії5

х

х

х

х

х

х

1262.5

Будівлі архівів5

х

х

х

х

х

х

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

х

х

х

х

х

х

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

х

х

х

х

х

х

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

х

х

х

х

х

х

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

х

х

х

х

х

х

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

х

х

х

х

х

х

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

х

х

х

х

х

х

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

х

х

х

х

х

х

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

х

х

х

х

х

х

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

х

х

х

х

х

х

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

х

х

х

х

х

х

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

х

х

х

х

х

х

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

х

х

х

х

х

х

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

х

х

х

х

х

х

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

х

х

х

х

х

х

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

х

х

х

х

х

х

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

х

х

х

х

х

х

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

х

х

х

х

х

х

1265

Зали спортивні5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

х

х

х

х

х

х

1265.2

Басейни криті для плавання

х

х

х

х

х

х

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

х

х

х

х

х

х

1265.4

Манежі легкоатлетичні

х

х

х

х

х

х

1265.5

Тири

х

х

х

х

х

х

1265.9

Зали спортивні інші

х

х

х

х

х

х

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

х

х

х

х

х

х

1271.1

Будівлі для тваринництва5

0,5

х

х

х

х

х

1271.2

Будівлі для птахівництва5

х

х

х

х

х

х

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

0,5

 

 

х

х

х

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

х

х

х

х

х

х

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

х

х

х

х

х

х

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

х

х

х

х

х

х

1271.7

Будівлі рибного господарства5

х

х

х

х

х

х

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

0,5

х

х

х

х

х

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

0,5

 

 

0

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

х

х

х

х

х

х

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

0,5

х

х

х

х

х

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

х

х

х

х

х

х

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

х

х

х

х

х

х

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

х

х

х

х

х

х

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

х

х

х

х

х

х

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

1274.1

Казарми Збройних Сил5

х

х

х

х

х

х

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

х

х

х

х

х

х

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

х

х

х

х

х

х

1274.4

Будівлі лазень та пралень

0,5

 

 

0,5

 

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

х

х

х

х

х

х

 

Секретар ради                                                                С.І.Мохонько

Додаток 2

до рішення 42 сесії

7 скликання від

09.04.2020

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповіднодо 
підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Пільги встановлюються на території Великописарівської селищної ради та вводяться в дію з 1 січня 2021 року

 Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

5900000000

5921200000

5921255100

 Смт.Велика Писарівка, Великописарівського району Сумської області

5900000000

5921200000

5921255101

с.  Пономаренки, Великописарівського району Сумської області

Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд

Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов'язання за рік)

Житловий будинок/ будинки

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, у тому числі  їх часток,  що перебуває у власності  фізичної або юридичної особи - платника податку зменшується на 120 кв. метрів незалежно від їх кількості (пп. 266.4.1. ст. 266  Податкового кодексу  України)

  Квартира/квартири в  багатоквартирних будинках  

База оподаткування об’єкта/об’єктів що перебувають у власності  фізичної або юридичної особи  платника податку зменшується на 60 кв. метрів незалежно від їх кількості (пп. 266.4.1. ст. 266  Податкового кодексу  України)

 Різні види об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх частки  ( у разі одночасного перебування у власності  платника податку  квартири/квартир та житлового будинку/будинків)

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, у тому числі  їх часток,  що перебуває у власності  фізичної або юридичної особи - платника податку зменшується на 180 кв. метрів незалежно від їх кількості (пп. 266.4.1. ст. 266  Податкового кодексу  України)

Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровані в установленому  законом порядком, та використовуються  для забезпечення діяльності, передбаченими такими статутами (положеннями)

100

 

Об’єкти житлової  та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності  фізичних осіб, доходи яких не перевищують  прожиткового мінімуму  станом на 1 січня поточного  (звітного) року

100

(на один такий об’єкт)

Господарські (присадибні ) будівлі – допоміжні приміщення, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні станції;

об’єкти  соціальної сфери, що перебувають у власності   промислових підприємств та використовуються  за функціональними призначенням (палаци культури, музеї  історії, заклади,  ресторанного бізнесу закритого типу, які розташовані  на території цих підприємств, спортивні заклади, побутові приміщення для забезпечення санітарних норм працівників цих підприємств);

100

         

 

 

       Секретар селищної  ради                                                              С.І.Мохонько